ZŁOTE WILKI

Zobacz projekty społeczne, które prestiżowa kapituła wyróżniła w poszczególnych tematach i formatach.

Aleja Czystych Serc

Naszym celem jest udostępnienie zabytkowego Jarosławskiego cmentarza w internecie za pośrednictwem wirtualnego spaceru w 360 stopniach. Dodatkowo chcemy w specjalny sposób utrwalić pamięć o spoczywających tam bohaterach.

ZESPÓŁ

Jakub Nowak
Patryk Maj
Bartosz Korytko
Kamil Badowicz

WSPARCIE ZESPOŁU

MENTOR

Joanna Kopeć

NAUCZYCIEL

Artur Tutka

SZKOŁA

Technikum nr 2 im. Stefana Banacha