WASZE ZAANGAŻOWANIE PRZEŁOŻYŁO SIĘ
NA POMOC

6 057 978

BENEFICJENTOM


Tyle osób wypełniłoby trybuny
na 110 Stadionach Narodowych w Warszawie