BRĄZOWE
WILKI

Poznaj też najlepsze zespoły w szkołach, gdzie realizowały się min 2 projekty społeczne!

Wybierz kategorię:

MY dla hospicjum

Nasz projekt dotyczy zbiórki charytatywnej na rzecz Hospicjum Kutnowskiego. Nasze działania będą polegały na zbieraniu środków, aby wesprzeć pacjentów i personel. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób i uświadomić im jak ważną rolę odgrywa hospicjum.

ZESPÓŁ

Klaudia Justyńska
Ola Karolewska
Julia Olszewska
Ola Małachowska

WSPARCIE ZESPOŁU

MENTOR

Kornel Chrobok

NAUCZYCIEL

Aleksandra Głuszcz

SZKOŁA

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. H. Dąbrowskiego

niejestessam_

Chciałbyś zadbać o swoje wewnętrzne "ja"? Może czujesz się osamotniony i zdołowany? Nie masz na nic siły, ale pamiętaj ,,Nie jesteś sam! ". Po to tu jesteśmy - by ci pomóc. Razem możemy zrobić więcej! Możemy uświadamiać i wspierać ludzi.

ZESPÓŁ

Julia Andrysiak
Natalia Sowała
Maja Radziszewska
Weronika Dzikowska
Barbara Jaworowska

WSPARCIE ZESPOŁU

MENTOR

Karolina Żak

NAUCZYCIEL

Marzena Putyńska

SZKOŁA

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka

DEPRESJA - NIE JESTEŚ SAM!

Nasz projekt ma na celu uświadomienie społeczeństwa na temat jednego z czterech najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie - DEPRESJI. Jest to szczególnie niebezpieczna choroba, która może dotknąć KAŻDEGO! Jednak wielu ludzi lekceważy jej objawy, zapominając jak poważne mogą być jej skutki.

ZESPÓŁ

Hanna Domurat
Dobrochna Walasiak
Zofia Stańko

WSPARCIE ZESPOŁU

MENTOR

Jan Zielaskiewicz

NAUCZYCIEL

---

SZKOŁA

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika